Czy tradycje afrykańskie wspierają chrześcijańską rodzinę?

W czwartek, 25 listopada, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbyło się sympozjum misjologiczne pod hasłem „Rodzina w Afryce wczoraj i dziś”. Prelegenci omawiali zagadnienia związane z kulturą afrykańską w kontekście magisterium Kościoła.

Sympozjum miało charakter międzynarodowy. W dyskusji pojawiły się głosy z Rwandy, Senegalu, Tanzanii czy z Ugandy. Wśród prelegentów znaleźli się: o. prof. Jarosław Różański OMI, ks. prof. UWM Jacek Pawlik czy ks. prof. UKSW Zdzisław Struzik. Jednym z szeroko omawianych zagadnień była kwestia inkulturacji - relacjonuje portal misyjne.pl

– Tradycyjne małżeństwo gidarskie zawiera w sobie wiele wartości. Można tu wymienić choćby przywiązanie do czystości przedmałżeńskiej, poszanowanie życia, zdecydowany brak akceptacji dla cudzołóstwa czy nacisk położony na nierozerwalność związku. Potrzebne jest jednak poszukiwanie inkulturowanych form zawierania małżeństwa. Trzeba szukać rozwiązań między obowiązującą w Kościele formą zawierania małżeństwa, a tradycyjnymi formami Afryki Subsaharyjskiej. To problem, który od wielu lat jest niezwykle istotny – sygnalizował o. prof. Jarosław Różański.

misyjne pl #1 Sympozjum misjologiczne: Rodzina w Afryce wczoraj i dziś

Ks. prof. Jacek Pawlik SVD podejmował z kolei m.in. temat poszerzonej rodziny, w której łączą się nie tylko kobieta i mężczyzna jako jednostki, ale także ich bliscy.

– Kobiety, młode dziewczyny, czasem dowiadują się praktycznie w ostatniej chwili o tym, kto zostanie ich małżonkiem. W Afryce istnieją też takie tradycje, które powodują, że każda dwulatka jest już zaręczona z przeznaczonym dla siebie chłopcem – relacjonował werbista.

misyjne pl #2 Sympozjum misjologiczne: Rodzina w Afryce wczoraj i dziś

Duchowny zwracał również uwagę na to, że wiele chrześcijan w Afryce ma problem z akceptacją nauczania Kościoła w sprawie małżeństwa i rodziny.

– Dwadzieścia lat temu w Togo przeprowadzono ankietę. Wykazała ona, że głównymi przyczynami wstrzymywania się z zawarciem związku sakramentalnego są zakaz poligamii (71%), wymóg nierozerwalności małżeństwa (64%), zakaz rozwodu nawet w przypadku niepłodności któregoś z małżonków (43%) – opisywał ks. prof. Pawlik.

misyjne pl #3 Sympozjum misjologiczne: Rodzina w Afryce wczoraj i dziś

Prelegenci zwracali uwagę na fakt, że w każdym kontekście kulturowym ważne jest towarzyszenie młodym ludziom w przygotowywaniu do małżeństwa. Istotna jest też kwestia przekazywania wiary przez rodziców. To na tym poziomie najczęściej dochodzi do skutecznego głoszenia wartości chrześcijańskich. Odpowiadając na potrzeby duchowe młodych ludzi, misjonarze budują trwałe więzi z miejscową ludnością. Także młodzi małżonkowie powinni znaleźć wsparcie Kościoła i najbliższych, aby móc wzrastać w wierze i w tej wierze wychowywać swoje dzieci.

misyjne pl #4 Sympozjum misjologiczne: Rodzina w Afryce wczoraj i dziś
«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama

Reklama