Ilu Polaków systematycznie oszczędza?

Systematycznie oszczędza 38 proc. ankietowanych Polaków - wynika z badania "Polaków Portfel Własny: czas oszczędzania". Powyżej 5 miesięcznych wynagrodzeń zgromadziło 28 proc. tych, którzy budują poduszkę finansową - dodano.

Z badania "Polaków Portfel Własny: czas oszczędzania" Santander Consumer Banku wynika, że wśród osób, które regularnie oszczędzają, 20 proc. zaczęło odkładać więcej w związku z rosnącymi kosztami życia. Natomiast 23 proc. uważa, że obecne warunki nie mają wpływu na kwotę oszczędzanych pieniędzy, a 57 proc. - że nie odkłada więcej niż wcześniej.

W ocenie 33 proc. ankietowanych ich sytuacja finansowa jest zdecydowanie gorsza niż przed rokiem; 19 proc. twierdzi, że się nie zmieniła, a lepiej swoją sytuację ocenia co ósmy respondent.

Najgorzej swoją sytuację oceniają Polacy w wieku 18-29 lat; 81 proc. z nich twierdzi, że się ona pogorszyła, a polepszenie zauważa 13 proc. Wśród badanych mających 70 lat i więcej na poprawę wskazało 19 proc. - najwięcej ze wszystkich grup wiekowych, a 46 proc. stwierdziło, że ich sytuacja materialna jest gorsza.

W słabej sytuacji finansowej są Polacy z dochodem netto wynoszącym do 2000 zł (79 proc. ankietowanych z tej grupy wskazało, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się), z wykształceniem podstawowym (72 proc.) oraz mieszkańcy wsi (74 proc.).

Najwięcej Polaków, którzy oceniają, że ich sytuacja materialna polepszyła się, jest wśród osób z dochodem netto od 7000 zł na rękę. 20 proc. z nich wskazywało poprawę, ale 63 proc. informowało o gorszej kondycji finansowej.

Jak komentuje Magdalena Drążkowska z Santander Consumer Banku, 38 proc. ankietowanych systematycznie oszczędza. "Jedyną grupą wiekową w większości odkładającą pieniądze, okazali się Polacy w przedziale 50-59 lat, którzy w niedalekiej przyszłości przejdą na emeryturę. Aż 62 proc. z nich regularnie gromadzi oszczędności" - wskazała, komentując wyniki badania. Zwróciła uwagę, że najsłabiej wypadli ankietowani w wieku 18-29 lat - wśród nich 19 proc. regularnie odkłada pieniądze.

Systematycznie oszczędza ponadto 23 proc. badanych w wieku 60-69 lat oraz 30 proc. - powyżej 70. roku życia, a także 45 proc. osób w wieku 30-39 lat oraz 44 proc. - 40-49 lat.

Pod względem wykształcenia sytuacja najlepiej wygląda u osób z wyższym wykształceniem, wśród których 58 proc. regularnie odkłada pieniądze. W przypadku respondentów z wykształceniem średnim lub dyplomem technikum odsetek ten wynosi 34 proc., a z wykształceniem podstawowym lub zawodowym - 23 proc.

Jeśli chodzi o ankietowanych z dochodem netto wynoszącym do 2000 zł, ponad 90 proc. nie odkłada pieniędzy. Wśród zarabiających od 5000 do 6999 zł oraz od 7000 zł i więcej na rękę, odkłada pieniądze kolejno 54 proc. i aż 82 proc. respondentów.

Jak wskazała Drążkowska, wśród ankietowanych, którzy budują poduszkę finansową 28 proc. zgromadziło oszczędności powyżej 5 miesięcznych wynagrodzeń. Natomiast 11 proc. odłożyło kwotę równą jednej pensji.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku, metodą standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonych przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w styczniu 2023 r. W badaniu wzięła udział reprezentatywna grupa 1000 dorosłych Polaków.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg