Nowe przepisy dot. praw dzieci w procesach karnych i kar w sprawach pedofilskich

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację przepisów karnych, która umożliwia udział w rozprawie dot. osoby poniżej 18 roku życia jego rodziców oraz m.in. zwiększa do trzech lat więzienia górną granicę kary za produkcję pornografii zawierającej np. wytworzony lub przetworzony wizerunek dziecka.

Za przyjęciem noweli z dwoma poprawkami zgłoszonymi przez Polskę 2050 zagłosowało 445 posłów, dwóch było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Przepisy trafią teraz do Senatu.

Przyjęte w czwartek zmiany m.in. Kodeksu postępowania karnego przygotował resort sprawiedliwości. Nowelizacja dostosowuje do unijnych dyrektyw gwarancje procesowe przysługujące podejrzanym lub oskarżonym poniżej 18. roku życia. Nowe przepisy mają na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu gwarancji procesowych dla dzieci będących podejrzanymi lub oskarżonymi w postępowaniu karnym, zgodnie z przepisami tych dyrektyw.

Nowelizacja zastępuje w Kpk pojęcie "nieletni" sformułowaniem "podejrzany lub oskarżony, który nie ukończył 18 lat". Nowe rozwiązania zapewniają też małoletnim możliwość uczestniczenia w rozprawie w towarzystwie rodziców, osoby trzeciej wskazanej przez oskarżonego lub osoby ustanowionej przez sąd, która spełnia wymóg odpowiednich kwalifikacji do pracy z dziećmi.

"Przesądzamy, że dziecko będzie mogło być reprezentowane przez mamę, tatę, przedstawiciela ustawowego. Na rozprawie czy posiedzeniu rodzice będą mogli wspierać swoje dziecko, które jest podejrzanym lub oskarżonym w wykonywaniu jego praw" - wskazywał w lutym wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

Przewidziano też, że "jeżeli udział tych osób nie będzie możliwy, zastąpi je asystent rodziny towarzyszący podejrzanemu lub oskarżonemu, który nie ukończył 18 lat, w czynnościach procesowych z jego udziałem".

W związku z tym znowelizowano też Ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Chodzi o doprecyzowanie zadań asystenta rodziny w ten sposób, aby mógł on towarzyszyć oskarżonym, którzy nie ukończyli 18 lat w posiedzeniu albo rozprawie z ich udziałem.

Nowelizacja wprowadza też m.in. obowiązek przeprowadzenia wywiadu środowiskowego w stosunku do każdego oskarżonego, który w chwili czynu nie ukończył 18 lat.

Ustawa wprowadza też zmiany w Kodeksie karnym. Uchwalone przepisy podnoszą z dwóch do trzech lat więzienia górną granicę kary wymierzanej za produkcje treści pornograficznych, które zawierają wytworzony lub przetworzony wizerunek małoletniego.

Do przepisów karnych Sejm przyjął także poprawki zgłoszone podczas prac legislacyjnych przez Polskę 2050 i zaostrzające kary za przestępstwa propagowania pedofilii oraz publicznego prezentowania treści pornograficznych. Na mocy uchwalonej nowelizacji zaostrzono więc górną granicę kary za propagowanie lub pochwalanie zachowań pedofilskich - z dwóch do trzech lat pozbawienia wolności. Takiemu samemu podniesieniu - z dwóch do trzech lat więzienia - uległa też górna granica kary za publiczne prezentowanie treści pornograficznych osobie, która sobie tego nie życzy.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg