Papież wspiera Tydzień Wychowania

Z zapewnieniem o duchowym wsparciu dla Tygodnia Wychowania zwrócił się Benedykt XVI do uczestniczących w dzisiejszej audiencji ogólnej pielgrzymów z Polski. Papież wyraził nadzieję, że ta inicjatywa Kościoła w Polsce obudzi u wszystkich poczucie odpowiedzialności za kształtowanie umysłów i serc młodych ludzi.

Po wygłoszeniu katechezy, która Ojciec Święty skierował do zgromadzonych w Auli Pawła VI, odczytano jej streszczenie w kilku językach. Po polsku przedstawił je ks. prałat Paweł Ptasznik z Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej:

„Dzisiejsza katecheza jest medytacją nad Psalmem 22, który w Nowym Testamencie powraca w opowiadaniach o męce Pana Jezusa, wyrażając jej podwójny wymiar: upokorzenie i zwycięstwo, śmierć i życie.

Ojciec Święty zatrzymał się nad pierwszą częścią Psalmu, aby zgłębić znaczenie modlitwy błagalnej. Mamy tu do czynienia z postacią niewinnego, który jest prześladowany i skazany na śmierć. W bolesnym błaganiu, ale z pewnością wiary, zwraca się on ku Bogu. Choć ma świadomość swej dramatycznej sytuacji nie traci nadziei. Na początku wznosi wołanie do Boga, który jawi się jako daleki. „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił”. W krańcowym akcie zaufania i wiary trzykrotnie zwraca się do Boga: „Boże mój”. Wie, że jego Bóg nie może go opuścić. Jak wiadomo w Ewangelii wg. św. Marka i św. Mateusza to wołanie płynie z ust konającego Jezusa. Tak jednak jak w psalmie przeradza się ono w modlitwę uwielbienia: „Odpowiedziałeś mi. Będę głosił Imię Twoje swym braciom i chwalić Cię będę pośród zgromadzenia. Chwalcie Pana, wy co się Go boicie, bo On nie wzgardził, ani się nie brzydził nędzą biedaka, ani nie ukrył przed nim swojego oblicza i wysłuchał go, kiedy ten zawołał do Niego”.

Śmierć starła się z życiem w nierozdzielnej tajemnicy, ale życie odniosło tryumf. Jest to zwycięstwo wiary, która może przemienić śmierć w dar życia, głębie cierpienia w źródło nadziei.”

Następnie z pozdrowieniem do pielgrzymów z Polski zwrócił się Benedykt XVI:

„Serdecznie witam polskich pielgrzymów. W tych dniach obchodzi się w Polsce Tydzień Wychowania. Duchowo wspieram tę nową inicjatywę Kościoła w Polsce. Wychowanie, którego celem jest integralny rozwój człowieka, to zadanie wymagające współpracy rodziców, nauczycieli i duszpasterzy oraz odpowiednich władz państwowych i lokalnych. Oby ten Tydzień budził u wszystkich poczucie odpowiedzialności za dobro i kształtowanie umysłów i serc młodych ludzi. Niech Bóg wam błogosławi”.

W dzisiejszej audiencji ogólnej uczestniczyli m.in.: delegacja sanktuarium Miłosierdzia Bożego z Krakowa-Łagiewnik pod przewodnictwem bp. Jana Zająca. Ojciec Święty pobłogosławił przywieziony przez nich obraz Pana Jezusa Miłosiernego, który będzie peregrynował po parafiach archidiecezji krakowskiej. Obecni byli także pielgrzymi z parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy z Woli Zaradzyńskiej. Przybyli oni do Ojca Świętego z prośbą o pobłogosławienie kamienia węgielnego pod budowę nowej świątyni. Na spotkanie z Benedyktem XVI przybyła również pielgrzymka Rodziny Radia Maryja z Bydgoszczy z okazji poświęcenia sztandaru dla kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i bł. Jana Pawła II w Toruniu oraz Kapela znad Baryczy z Odolanowa.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama