Papieskie spotkanie z młodzieżą

W spektakularnej atmosferze na wypełnionym niemal w całości stadionie San Siro, mieszczącym 80 tys. widzów, Papież spotkał się z dziećmi i młodzieżą Mediolanu. Wśród nich byli ci, którzy otrzymali w tym roku sakrament bierzmowania lub przygotowują się do jego przyjęcia.

„Sakrament Bierzmowania potwierdza Chrzest i rozlewa obficie Ducha Świętego – przypomniał Benedykt XVI. – Sami teraz, pełni wdzięczności, możecie przyjąć Jego wielkie dary, które pomagają wam na drodze życia stawać się wiernymi, odważnymi świadkami Jezusa. Całe życie chrześcijańskie jest drogą, jakby wchodzeniem ścieżką na górę razem z Jezusem. Dzięki tym cennym darom wasza przyjaźń z Nim staje się jeszcze prawdziwsza i bliższa. Karmi się ona stale sakramentem Eucharystii, w którym otrzymujemy Jego Ciało i Krew. Dlatego zachęcam was, byście zawsze uczestniczyli z radością i wiernie w niedzielnej Mszy, gdy cała wspólnota zbiera się na modlitwę, słuchanie Słowa Bożego i udział w eucharystycznej Ofierze. Przystępujcie też do Sakramentu Pokuty, do Spowiedzi. Jest to spotkanie z Jezusem, który przebacza nasze grzechy i pomaga nam pełnić dobro. Niech nie zabraknie też waszej codziennej modlitwy osobistej. Uczcie się prowadzić dialog z Panem, zwierzajcie się Mu, mówcie Mu o swych radościach i troskach, proście o światło i wsparcie na waszą drogę”.

Benedykt XVI wskazał na znaczenie oratoriów parafialnych, tak rozwiniętych w diecezji mediolańskiej. Dzięki nim młodzi ludzie są w szczęśliwym położeniu. Modlą się tam, ale też przeżywają razem radość wiary, uczestniczą w katechezie, bawią się, prowadzą różnego rodzaju działalność. Papież zachęcił młodych mediolańczyków, by regularnie uczęszczali do oratorium, coraz bardziej dojrzewając w znajomości Jezusa. Podkreślił potrzebę pilnej nauki i przezwyciężania egoizmu oraz otwarcia na głos powołania do kapłaństwa czy życia zakonnego i dążenia do świętości.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg