Jak pogodzić rodzicielstwo i pracę?

Dłuższy urlop macierzyński, elastyczny czas pracy, lepsze rozwiązania dot. opieki nad dziećmi - te czynniki zdaniem Polaków pomogłyby im lepiej godzić obowiązki rodzicielskie z życiem zawodowym - wynika z Diagnozy Społecznej 2011.

Diagnoza Społeczna to kompleksowe badanie warunków i jakości życia Polaków, które od 2000 r. co dwa lata prowadzi zespół pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego.

Polacy zostali w nim m.in. zapytani, jakie rozwiązania pomogłyby im lepiej godzić obowiązki rodzicielskie z życiem zawodowym. Kobiety najczęściej wskazywały na dłuższy urlop macierzyński - 26 proc. (mężczyźni - 20 proc.), mężczyźni - na elastyczny czas pracy - 26 proc. (kobiety - 23).

16 proc. mężczyzn i 17 proc. kobiet uważa, że pomocne byłyby lepsze rozwiązania dotyczące opieki poza domem dzieci do 7 lat.

Z badania wynika także, że w 2011 r. istotnie wzrosła liczba dzieci do szóstego roku życia korzystających z przedszkola lub żłobka - jest ich 29 proc. W 2009 r. było to 20 proc. a w 2007 blisko 19 proc. dzieci.

Podkreślono, ze poprawa wystąpiła szczególnie w miastach powyżej 500 tys. mieszkańców i na wsi. Na wsi z tych placówek korzysta 20 proc. dzieci. W 2009 r. było ich jedynie 13 proc. W miastach pow. 500 tys. mieszkańców korzysta ze żłobków lub przedszkoli 48 proc. dzieci, dwa lata wcześniej było ich 31 proc.

Zaznaczono też, że luka pomiędzy miastami a wsią w dostępie do żłobków i przedszkoli zmniejszyła się.

Podobnie jak w latach ubiegłych, zdecydowana większość dzieci korzysta z publicznych żłobków i przedszkoli (85 proc.), choć znaczenie niepublicznych placówek wzrasta - podano.

W 2011 roku ze względu na trudności finansowe 16 proc. gospodarstw domowych rezygnowało z podjęcia przez dziecko zajęć dodatkowych. 14 proc. zrezygnowało z korepetycji dla dziecka. Ponad 6 proc. ograniczyło lub zwiększyło wpłaty na szkołę. Zaznaczono, że wartości te nie odbiegają od lat poprzednich.

Od stycznia 2010 r. urlop macierzyński wynosi 20 tygodni. Na wniosek pracownika może być wydłużony o dwa tygodnie, a do 3 tygodni w przypadku porodu mnogiego.

W kolejnych latach wymiar dodatkowego urlopu będzie wzrastał i wyniesie w latach 2012 i 2013 do 4 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 6 tygodni w przypadku porodu mnogiego. W 2014 r. i w latach następnych dodatkowy urlop wyniesie do 6 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka i do 8 tygodni w przypadku porodu mnogiego.

Z urlopów w wymiarze 1 tygodnia mogą korzystać także ojcowie. Od 2012 r. będą to 2 tygodnie.

Badanie zrealizowano w marcu i kwietniu br. Wzięło w nim udział ponad 12 tys. gospodarstw domowych i blisko 26,5 tys. indywidualnych respondentów.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama