Aborcja prawem człowieka?! Podpisz apel do PCK!

Istnieją poważne obawy, że Międzynarodowy Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc, jedna z najważniejszych organizacji humanitarnych na świecie, mogą zacząć popierać prawo do aborcji – ostrzegają przedstawiciele Katolickiego Instytutu Praw Człowieka i Rodziny ( C-FAM) z Nowego Jorku.

Powołują się przy tym na raport Federacji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), w którym w części poświęconej przestrzeganiu praw ludzkich cytuje się szeroko krytykowany dokument Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. Zdrowia, Ananda Grovera. Oenzetowski działacz domaga się, by na całym świecie podjąć wysiłki na rzecz promowania tzw. bezpiecznej aborcji.

Zdaniem publicystów C-FAM, powołując się na słowa o tym, że „państwa muszą podjąć wysiłki, by zapewnić dostęp do legalnej i bezpiecznej aborcji”, IFRC może w rezultacie niedługo zadeklarować, że aborcja jest prawem człowieka, tak jak zrobiła to w 2007 roku Amnesty International. AI tłumaczyła wówczas, że proaborcyjne stanowisko to naturalna konsekwencja dwuletniej kampanii walki z przemocą wobec kobiet.

W swej analizie „Friday Fax” zwraca uwagę, że IFRC przyjęła to samo założenie co proaborcyjne grupy przy ONZ, które stawiają znak równości pomiędzy „niebezpiecznymi” i nielegalnymi aborcjami. Na tej podstawie promują na świecie „bezpieczne aborcje”, nie zważając na to, że aborcja może powodować problemy zdrowotne wśród kobiet, a nawet prowadzić do ich śmierci. C-FAM przypomina, że najmniejszy wskaźnik śmiertelności wśród kobiet jest w krajach, gdzie aborcja jest nielegalna, np. w Irlandii czy Chile. Ponadto, jak zauważają dziennikarze, kwestia aborcji nie jest w ogóle wspomniana w Milenijnych Celach Rozwoju (MDGs), choć niektórzy działacze starają się tak interpretować pojęcie „zdrowia reprodukcyjnego”.

Kierownik Działu Współpracy z Zagranica PCK Magdalena Stefańska powiedziała serwisowi gosc.pl, że stanowisko PCK w tej sprawie jest w trakcie opracowywania i będzie gotowe na początku przyszłego roku.

 

UWAGA!

Gotowy e-mail z apelem do zarządu PCK!

 

Jeśli nie masz skonfigurowanego programu pocztowego, wyślij apel ręcznie na adres: zarzad.glowny@pck.org.pl.

Przykładowa treść:

Szanowny Pan

Andrzej Podsiadło

Prezes Zarządu Głównego PCK

Apeluję do Pana osobiście oraz do całego Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża o sprzeciw wobec planów uznania przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc aborcji za prawo człowieka.

Zwracam uwagę, że w żadnym powszechnie obowiązującym akcie prawa międzynarodowego aborcja nie jest uznawana za prawo człowieka. Przeciwnie - każdy człowiek ma prawo do życia. Ufam, że organizacja, która tak wiele dobra wyświadczyła najsłabszym, pozostanie wierna tradycji, dzięki której cieszy się społecznym szacunkiem.

Z poważaniem

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama