Międzynarodowy Zjazd Spotkań Małżeńskich

Od 20 do 23 września 2013 r. odbędzie się w Pelplinie XIV Międzynarodowy Zjazd Animatorów Spotkań Małżeńskich oraz Międzynarodowy Zjazd Liderów Krajowych tego Stowarzyszenia.

Wśród przewidywanych 350 osób przybędą animatorzy Spotkań Małżeńskich z Białorusi, Irlandii, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji i Ukrainy. Przewidziany jest też udział przedstawicieli tworzącego się Ośrodka Spotkań Małżeńskich Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. W części Zjazdu uczestniczyć będzie ks. bp Ryszard Kasyna, Biskup Pelpliński. Wśród uczestników Zjazdu będzie m. in. bp Edvards Pavlovskis, biskup diecezji Jelgava na Łotwie, który także jest animatorem Spotkań Małżeńskich i członkiem Stowarzyszenia. Pierwsza część Zjazdu, w dniach 20-22 września, jest przeznaczona dla animatorów z poszczególnych krajów, natomiast druga w dniach 22-23 września – dla Liderów Stowarzyszenia.

Obydwa wydarzenia zostaną przeprowadzone w kompleksie pocysterskim, obecnym Wyższym Seminarium Duchownym oraz Collegium Marianum.

Zjazd ma charakter roboczy. Po wprowadzeniach plenarnych uczestnicy będą pracować w grupach roboczych poświęconych charyzmatowi Spotkań Małżeńskich, duchowości i formacji Animatorów, programom, a także sprawom organizacyjnym. Jako motto organizatorzy wybrali słowa Pana Jezusa „Idźcie na cały świat” (Mk 16,15).

Spotkania Małżeńskie zostały założone w Polsce w roku 1977/78. Podstawową formą pracy są warsztaty rekolekcyjne przeznaczone dla wszystkich małżeństw oraz par przygotowujących się do małżeństwa („Wieczory dla Zakochanych”). Wybrane elementy psychologii komunikacji przyjmowane są w pracy Spotkań Małżeńskich jako dar Boży, który poddany działaniu łaski może skutecznie wspierać więź małżeńską. Rokrocznie organizowanych jest przez Stowarzyszenie, w samej tylko Polsce, ok. 80 takich warsztatów rekolekcyjnych dla małżeństw, w których uczestniczy ok. 1200 nowych małżeństw i około drugie tyle dla przygotowujących się do małżeństwa. Większość zgłoszeń pochodzi z Internetu, co Organizatorzy widzą jako realizację wezwania Pana Jezusa do „wyjścia na opłotki”. Rekolekcje dla małżeństw przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą pogłębić lub odbudować swoją więź małżeńską niezależnie od wieku, stażu, skali problemów małżeńskich, niezależnie od aktualnej więzi z Kościołem. Okazały się szczególnie owocne dla przeżywających kryzysy, dla wielu z nich są przysłowiową „ostatnią deską ratunku”. Dialog w Spotkaniach Małżeńskich pojmowany jest jako droga duchowości, droga do świętości, czego podkreślenie ma szczególne znaczenie w Roku Wiary.

W Spotkaniach Małżeńskich równolegle z programem dla małżeństw realizowany jest program rekolekcyjny dla kapłanów. Dla wielu z nich program ten wniósł istotny wkład w formację kapłańską.

Spotkania Małżeńskie są międzynarodowym stowarzyszeniem wiernych, uznanym przez Papieską Radę do Spraw Świeckich, a jego statut jest zatwierdzony przez tę Radę. Więcej informacji na www.spotkaniamalzenskie.pl

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama