"Dzieci nie niszczą naszych marzeń"

Aktorka Michelle Williams podczas odbierania Złotego Globu poświęciła swoje przemówienie promocji aborcji. Na jej przemówienie odpowiada modelka Leah Darrow, która właśnie urodziła kolejne dziecko.

W niedzielę aktorka Michelle Williams, która jest w ciąży, podczas odbierania Złotego Globu poświęciła swoje przemówienie aborcji i jej promocji. Aktorka cieszyła się, że żyje w świecie, w którym kobieta może zabić swoje dziecko. Cytat: "I'm so grateful to have lived at a moment in our society when the choice exists" - "Jestem wdzięczna, że żyję w społeczeństwie w chwili, gdy istnieje wybór [do aborcji - przyp.red.]". 

Nawrócona modelka Leah Darrow (finalistka America's Next Top Model) poczuła się wywołana do odpowiedzi po tym wystąpieniu i nagrała specjalne wideo na Instagramie, w trakcie oczekiwania na poród swojego piątego dziecka! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Well, this for sure wasn’t planned but I felt called to share so here’s the truth... New life never keeps us from our dreams. One of the cruelest lies that the Devil tells women is that we aren’t brave or strong enough to do what God invites us into when we bring life into the world. New life is always a gift. And I’m humbled that I get to receive this new life AND live out the *abundant* life the Lord created me for. Please share this message with the ladies in your life because women deserve a better narrative than what the culture gives us. We deserve to believe that life really *can* be this good, and that receiving new life is always, always, always pure gift. I’m lifting you up through this labor and please pray for me!! Can’t wait to have this baby!! 👶💖 #prolife #CatholicWomanhood #mama #babyscoming #michellewilliams #goldenglobes2020 #goldenglobes2019 #acceptancespeech

Post udostępniony przez Leah Darrow (@leah.darrow)

"Cóż, na pewno nie było to planowane - pisze na Instagramie - ale czułam się wywołana do podzielenia się, więc oto prawda... Nowe życie nigdy nie powstrzymuje nas od marzeń. Jednym z najokrutniejszych kłamstw, które diabeł mówi kobietom, jest to, że nie jesteśmy wystarczająco odważne i silne, aby robić to, do czego zaprasza nas Bóg, kiedy wprowadzamy życie na świat. Nowe życie jest zawsze darem. Czuję pokorę, że mogę otrzymać to nowe życie i żyć *pełnym* życiem, dla którego Pan mnie stworzył.

Proszę, podziel się tym przesłaniem z kobietami w swoim życiu, ponieważ kobiety zasługują na lepszą narrację niż to, co daje nam kultura. Zasługujemy na to, aby wierzyć, że życie *może* być tak dobre, a otrzymanie nowego życia jest zawsze, zawsze, zawsze czystym darem.

Podnoszę cię na duchu poprzez mój poród i proszę, módlcie się za mnie!! Nie mogę się doczekać, aby mieć to dziecko!!".

Głos zabrały także inne osoby, m.in. Abby Johnson na Twitterze, pisząc: "Jak smutna musi być zamiana niewinnego życia ludzkiego na maleńką złotą statuę. Modlę się za Michelle Williams".

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg