List do „Nature”: Embrion to człowiek

W obronie godności przysługującej ludzkiemu embrionowi oraz przeciw możliwości patentowania komórek macierzystych embrionów wystąpili czołowi europejscy naukowcy. Redakcja KAI otrzymała list wystosowany przez grupę 15 profesorów medycyny, genetyki, biotechnologii, bioetyki, mikrobiologii i prawa skierowany do czasopisma naukowego „Nature”, w związku z rozpatrywaną przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości kwestią dopuszczalności patentowania ludzkich komórek macierzystych.

W artykule wskazano, że komórki totipotencjalne, zdolne do tego, aby stać się w pełni istotą ludzką, należy prawnie określić jako ludzkie embriony. Z tego względu, podobnie jak ludzkie embrionalne komórki macierzyste, należy je wykluczyć z możliwości patentowania. Chodzi o
komórki macierzyste zachowujące zdolność różnokierunkowego różnicowania w późniejszych etapach ontogenezy bądź w trakcie całego życia organizmu. Równocześnie wskazano, że w medycynie regeneratywnej istnieje alternatywa wykorzystywania komórek macierzystych pochodzących od osób dorosłych czy nowszej technologii reprogramowania komórki, możliwa do przyjęcia zarówno ze względów naukowych, jak i etycznych.
Naukowcy z Hiszpanii, Francji, Argentyny, Portugalii, Kostaryki i Włoch przypomnieli, że w oparciu o dane wiedzy początek cyklu życiowego istoty ludzkiej jest związany z uformowaniem się jej wyjątkowej tożsamości genetycznej, zmaterializowanej w kodzie DNA, zawierającym dziedzictwo każdej poszczególnej istoty ludzkiej. Łączy się on z zapłodnieniem gamet, powodującym powstanie zygoty, będącej pierwszą manifestacją cielesną istoty ludzkiej. Zapłodnienie jest więc jedynym wydarzeniem o uchwytnym znaczeniu biologicznym, nakreślającym granicę początku życia ludzkiego – podkreślają naukowcy.
Jednocześnie celem uporządkowania terminologii zaznaczają, że termin „ludzki embrion” odnosi się do wczesnych stadiów rozwoju istoty ludzkiej, do 8 tygodnia życia. Następnie mówimy o płodzie. Proces ten ma charakter ciągły, a rozwój istoty ludzkiej ma specyficzny charakter, właściwy człowiekowi. Zapłodnienie stanowi początek biologicznego istnienia istoty ludzkiej, która ulega procesowi rozwoju. Stąd ludzki embrion, na każdym stadium rozwoju musi być uważany jako istota ludzka, a nie jako „potencjalna istota ludzka” – podkreślają autorzy listu. Jednym z jego sygnatariuszy jest prof. Alain Lejeune, syn prof. Jerome Lejeune'a, pierwszego prezesa Papieskiej Akademii „Pro Vita”, kandydata do chwały ołtarzy. 28 czerwca 2007 r. rozpoczął się w Paryżu jego proces beatyfikacyjny.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama