Sychem

Dziś niewiele pozostało z dawnej świetności biblijnego Sychem. Trzęsienie ziemi w 1927 r. nie pozostawiło kamienia na kamieniu.

Z postaciami Abrahama i Jakuba związane jest samarytańskie miasteczko biblijne Sychem, zwane dziś Nablus.

Ten pierwszy jedynie przechodził przez to miejsce, drugi zaś nabył tu ziemię, ale musiał szybko uchodzić, by uniknąć zemsty za postępek swych synów.

Jakub przekazał tę ziemię Józefowi i tu później spoczęły jego prochy. Również w Sychem Jozue wygłosił swą płomienną mowę, wzywając lud do ostatecznego zerwania z bożkami: „Bójcie się Pana i służcie Mu w szczerości i prawdzie! Usuńcie bóstwa, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki i w Egipcie, a służcie Panu! Gdyby jednak wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu chcecie służyć, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu” (Joz 24,14-15).

Nieopodal wznosi swój grzbiet góra Garizim, na której Samarytanie wystawili świątynię. Nazwa obecnego miasta, Nablus, pochodzi od rzymskiej kolonii Flavia Neapolis, założonej w 72 r. po Chr. Tutaj około setnego roku urodził się Justyn Męczennik. Niedługo później w mieście wybudowano świątynię ku czci Zeusa oraz amfiteatr, którego sylwetka pojawia się na mozaikowej mapie w Madabie.

W IV w. Nablus został siedzibą biskupią, która przez kolejne lata była skonfliktowana z Samarytanami. W 531 r. zabito biskupa i księży oraz spalono klasztory i kościoły. Później miasto przeszło w ręce muzułmanów, a w 1110 r. przejęli je krzyżowcy.

Dziś niewiele pozostało z dawnej świetności Sychem. Trzęsienie ziemi w 1927 r. nie pozostawiło kamienia na kamieniu.                                           

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama