30 lat po Familiaris consortio

W Rzymie rozpoczęła obrady plenarne Papieska Rada ds. Rodziny. Toczą się one wokół wydanej przed 30 laty adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Familiaris consortio

We wstępnym przemówieniu przewodniczący dykasterii kard. Ennio Antonelli zwrócił uwagę na aktualność tego dokumentu, który jest podstawą dyskusji plenarnej oraz w grupach.

W pierwszym rzędzie chodzi o ewangelizację, która w znacznej mierze zależy od Kościoła domowego. Należy tu podsumować dotychczasowe doświadczenia duszpasterskie, uwzględniając zarówno sukcesy, jak i porażki.

Drugi temat to współczesna kontestacja Kościoła oraz jego nauczania w odniesieniu do życia małżeńskiego i rodzinnego. Jan Paweł II proponował tu odpowiedź o charakterze rozwiniętej pedagogii na temat znaczeń, wartości i duchowego wymiaru życia płciowego i jego norm moralnych. Obecnie, zdaniem kard. Antonellego, nadszedł czas na zdanie sprawy z praktyki owej pedagogii stosowanej przez Kościół.

Kolejny temat obecny w Familiaris consortio, to ludzkie powołanie do tworzenia wspólnoty odpowiedzialnej miłości. Po 30 latach należy zapytać o świadomość, że Kościół nie deprecjonuje, ale uwzniośla ludzką płciowość, oraz o to, czy jego nauczanie znajduje rzeczywiście odzwierciedlenie w praktyce edukacji wiernych.

Następny temat to misyjny wymiar chrześcijańskiego życia rodzinnego. Rodzina jest ze swej natury ogniskiem miłości odzwierciedlającym więź Boga z człowiekiem. Dziś należy na nią spojrzeć jako na podstawowy czynnik ewangelizacji i wiarygodności Ewangelii. Stąd zdaniem kard. Antonellego należy m.in. ocenić zaangażowanie misyjne małżeństw. W tym kontekście sesja plenarna Papieskiej Rady ds. Rodziny powinna zwrócić uwagę na zaangażowanie katolickich małżeństw w duszpasterstwo rodzinne oraz w działalność publiczną broniącą praw rodziny.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| RODZINA

Reklama

Reklama

Reklama