Tulipany NDŻ dla Terlikowskiego i Grysiak

Narodowy Dzień Życia odbędzie się w tym roku pod hasłem „Kierunek: dziecko”

Narodowy Dzień Życia to święto, uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku. W ubiegłych latach obchody odbywały się m.in. pod hasłami: „Dom pełen skarbów”, „Być ojcem - rola życia”, „Razem na zawsze” i „Rodzina receptą na kryzys”. W tym roku kampania pod hasłem „Kierunek: dziecko” poświęcona będzie tematyce płodności.

Kontekstem dla tegorocznej kampanii są dane demograficzne, wskazujące na katastrofalną sytuację Polski w tym obszarze. Wskaźnik dzietności w naszym kraju wynosi 1.3, co daje nam 209. miejsce na 222 państwa świata objęte podobnymi statystykami. Za nami plasują się już tylko kraje znajdujące się w sytuacji konfliktu zbrojnego lub tuż po nim. Co ciekawe, współczynnik ten wzrasta dwukrotnie w przypadku Polek, które wyemigrowały do Wielkiej Brytanii. Fakt ten potwierdza badania wskazujące na to, że Polki jednak chcą mieć dzieci!

Prawie 2,5 miliona Polaków bezskutecznie stara się o dziecko. Oznacza to, że problem niepłodności dotyka nawet kilkunastu procent par. Skala problemu rośnie, a jedną z jego głównych przyczyn jest przyjmowany styl życia i odkładanie w czasie decyzji o posiadaniu dzieci. Kolejną poruszającą statystyką jest liczba poronień szacowana na ponad 40 tysięcy rocznie.

Ważnym czynnikiem wpływającym na stan zdrowia prokreacyjnego Polaków jest ich styl życia. Dobra kondycja fizyczna i psychiczna, których podstawę stanowią m.in. profilaktyka zdrowotna, wartościowa dieta, sport czy unikanie stresu, mają wpływ na płodność. 26 maja, w Dzień Matki, Fundacja zaprezentuje poradnik poświęcony medycznym i psychologicznym aspektom problemu. W poradniku znajdzie się również część przeznaczona dla rodziców, informująca ich jak dbać o prawidłowy rozwój płodności swoich dzieci.

W czasie konferencji przyznano także Tulipany Narodowego Dnia Życia – nagrody dla zasłużonych dla propagowania wartości rodzinnych dziennikarzy, artystów, inicjatyw społecznych oraz samorządów. - Celem konkursu jest dowartościowanie i promocja tych przejawów aktywności społecznej, które przyczyniają się do budowy silnych więzi rodzinnych, wzmacniają rolę społeczną rodziny bądź jej pozycję ekonomiczną – wyjaśnił Marek Plotzke z Fundacji Narodowego Dnia Życia.

Nagrody przyznało jury złożone między innymi z naukowców, działaczy społecznych i artystów. W kategorii dziennikarz uhonorowano Tomasza Terlikowskiego. - W czasie swojej wieloletniej pracy dziennikarskiej, dał się poznać jako osoba, wytrwale występująca w obronie wartości podstawowych dla naszej cywilizacji. Redaktor Terlikowski potrafi w wiarygodny  i zarazem atrakcyjny dziennikarsko sposób przedstawić prawdę o  związku kobiety i mężczyzny jako podstawie małżeństwa i rodziny, ze swej natury otwartych na nowe życie, i stanowiących dla  dzieci najlepszą przestrzeń dorastania w miłości do odpowiedzialnej wolności – uzasadniają swój wybór jurorzy. W kategorii inicjatywa społeczna nagrodzono Federację Inicjatyw Oświatowych, która od 13 lat wspiera przekazywanie szkół stowarzyszeniom zakładanym przez rodziców. Od początku działania FIO już 400 szkół zagrożonych uprzednio zamknięciem „zmieniło właściciela”, a ogromna część z nich działa z sukcesem. W tej kategorii przyznano również dwa wyróżnienia: dla Stowarzyszenie KoLiber za kampanię „KoLiber dla życia” oraz dla Komitetu Budowy Pomnika Dzieci Utraconych w Koszalinie.

W kategorii dzieło kultury nagrodę otrzymała Brygida Grysiak za książkę „Wybrałam życie", która może pomóc wielu ludziom wybrać życie przeciwko pokusom nicości. Zebrane w tomie reportaże przedstawiają dzieje decyzji kobiet, których dotknęła myśl o aborcji. Wiele rożni bohaterki książki Grysiak: wiek, wykształcenie, wykonywany zawód, pozycja społeczna. Łączy jedno: doświadczenie wolności wyboru życia przeciwko różnym wygodnym bądź zideologizowanym "podpowiedziom", których tak chętnie dostarcza współczesność. Z kolei za „samorząd przyjazny rodzinie” uznano miasto Szczecin za tworzenie przestrzeni przyjaznej rodzinie. Szczecin jako kolejne polskie miasto wprowadził Kartę Dużej Rodziny. Projekt „Szczecin przyjazny rodzinie” zapewnia wsparcie rodzicom posiadającym nawet dwójkę dzieci. W ciągu pół roku funkcjonowania projektu skorzystało z niego ponad sześć i pół tysiąca szczecińskich rodzin. Zachęca się także prywatnych przedsiębiorców do przyłączenia się do programu.

Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia jest organizatorem kampanii społecznych promujących wartości rodzinne. Jej celem jest wzmacnianie rodziny poprzez rozwój osobisty i budowę zdrowych więzi społecznych. Więcej informacji na www.ndz.org.pl

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama