Homopartnerzy w pracy - jak małżonkowie

Osobie, która zawiera rejestrowany związek partnerski (tzw. PACS) z osobą tej samej płci, przysługują takie same korzyści w miejscu pracy jak osobom heteroseksualnym zawierającym związek małżeński - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE.

Komunikat prasowy Trybunału dotyczy wyroku w sprawie obywatela Francji Frederica Haya.

Hay jest zatrudniony w firmie Credit Agricole Mutuel, gdzie na podstawie układu zbiorowego pracownik zawierający związek małżeński ma prawo do urlopu okolicznościowego i dodatku do wynagrodzenia. Hayowi, który zawarł rejestrowany związek partnerski z mężczyzną, firma odmówiła takich dodatkowych świadczeń, argumentując, że przysługują one tylko osobom zawierającym małżeństwo.

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał, że odmienne traktowanie osób wstępujących w związek PACS stanowi dyskryminację ze względu na ich orientację seksualną i jest sprzeczne z prawem unijnym. W czasie, gdy sprawa trafiła do trybunału, prawodawstwo we Francji nie dawało osobom homoseksualnym innej możliwości zalegalizowania związku niż PACS - zaznaczono w komunikacie.

Sprawa trafiła do trybunału w Luksemburgu po batalii Haya przed sądami we Francji. O ustalenie, czy jego przypadek świadczy o dyskryminacji, poprosił francuski Sąd Kasacyjny, orzekający w najwyższej instancji.

We Francji geje i lesbijki już od 1999 roku mogli zawierać rejestrowane związki partnerskie, tzw. PACS. Legalizowane były związki nieformalne między dwojgiem ludzi bez względu na płeć, co dawało takim parom w wielu dziedzinach prawa identyczne z tymi, które mają małżeństwa, np. przy rozliczaniu się z fiskusem i dziedziczeniu.

W maju br. w życie weszła ustawa o "małżeństwach" homoseksualnych, która nie tylko umożliwia zawieranie cywilnych związków małżeńskich przez osoby tej samej płci, ale także pozwala im na adoptowanie dzieci na identycznych zasadach, jak w wypadku par heteroseksualnych. Nowe prawo nie pozwala jednak parom tej samej płci na korzystanie z metod medycznie wspomaganego rozrodu, takich jak metoda zapłodnienia in vitro.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama