Krytyk homolobby wygrał proces z aktywistami LGBTQ

Wyrokiem z dnia 1 lipca, Sąd Okręgowy w Toruniu nakazał Stowarzyszeniu Na Rzecz Lesbijek, Gejów, Osób Biseksulanych, Osób Transpłciowych oraz Osób Queer „Pracownia Różnorodności” oraz grupie aktywistów LGBT przeproszenie amerykańskiego psychologa dr Paula Camerona za naruszenie jego dobrego imienia oraz renomy naukowej.

Dr Paul Cameron, autor wielu publikacji z zakresu badań nad stylem życia homoseksualistów i jego konsekwencjami, stał się w ostatnich latach celem bezprecedensowego ataku ze strony środowisk aktywistów LGBT. Toruńscy działacze LGBT przez długi czas publicznie oczerniali naukowca, nazywając go m.in. "naukowym hochsztaplerem", odmawiając naukowego charakteru jego działalności oraz oskarżając o fałszowanie badań. Zarzuty te zawarli w publikacjach internetowych oraz w listach otwartych do rektorów wyższych uczelni oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kampania oszczerstw prowadzona była w celu uniemożliwienia dr Cameronowi udziału w działalności akademickiej w Polsce. W ostatnich latach niektóre uczelnie wyższe odmawiały zgody na wykłady naukowca w ich murach.

Wyrokiem z 1 lipca Sąd Okręgowy przyznał rację żądaniom dr Paula Camerona i zobowiązał Stowarzyszenie „Pracownia Różnorodności” do opatrzenia oszczerczych artykułów odpowiednim komentarzem, opublikowania przeprosin na stronie stowarzyszenia oraz wysłania do rektorów wyższych uczelni oświadczenia, w którym przeproszą za naruszenie dobrego imienia i renomy naukowej dr Paula Camerona.

Dr Cameron jest prezesem Family Research Institute, autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii i nauk społecznych, byłym doradcą do spraw rodziny rządów USA i Kanady.

Pomimo prowadzonych przeciwko naukowcowi kampanii ruchów LGBT i ich sojuszników, publikacje dr Paula Camerona zamieszczane są w renomowanych czasopismach naukowych o najwyższych wskaźnikach cytowalności (impact factor), takich jak Psychological Reports, Adolescence, Journal of Biosocial Science (Cambridge University), Journal of American Medical Association. Badania dr Paula Camerona dowodzące trudności rozwojowych oraz przemocy doznawanej przez dzieci wychowywane w związkach jednopłciowych cytowane są jako naukowa podstawa rozstrzygnięć sądownictwa USA w zakresie adopcji przez pary homoseksualne (np. sprawa z 2004r. Lofton v. Secretary of Dept. Of Chidren & Family). Statystyczne badania dr Paula Camerona wykazujące wysokie wskaźniki przemocy w związkach jednopłciowych wskazane są jako źródło dla raportu Kanadyjskiego Centrum Statystyki Sądowej pt. „Orientacja seksualna i wiktymizacja”.

Od wyroku toruńskiego sądu stronom przysługuje jeszcze apelacja.

Pełnomocnikiem dr Paula Camerona przed Sądem Okręgowym był adw. Jerzy Kwaśniewski. Sprawa od początku prowadzona była w ramach Programu interwencji procesowej Instytutu Ordo Iuris.

PiotrSkargaTV Dr Paul Cameron - rozmowa o problemie homoseksualizmu

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama