Wakacje to dopiero początek

Ks. Tadeusz Górny, moderator diakonii liturgicznej Ruchu Światło–Życie diecezji gliwickiej, mówi o rekolekcjach oazowych, pracy w ciągu roku i możliwości rozwoju.

Klaudia Cwołek: Na czym polegają rekolekcje oazowe dla dzieci i młodzieży?

Ks. Tadeusz Górny: Rekolekcje oazowe dzielą się na kilka etapów formacyjnych, z których każdy ma swoją specyfikę. Rekolekcje dla dzieci ze szkoły podstawowej i dla młodzieży gimnazjalnej mają na celu ogólną formację ludzką, która przygotowuje do ewangelizacji. Można ją streścić w trzech słowach: „Ja – Ty – My”. Natomiast rekolekcje dla młodzieży, tzw. Oaza Nowego Życia, zostały przez ks. Franciszka Blachnickiego pomyślane jako rekolekcje ewangelizacyjne i powtórny katechumenat, czyli czas głębszego poznawania wiary chrześcijańskiej, by móc ją bardziej świadomie wybrać. Ks. Franciszek, tworząc ten program, inspirował się świeżo wydanymi wtedy „Obrzędami chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych”. Dlatego też I stopień ONŻ ma za zadanie przede wszystkim ewangelizację, naukę modlitwy i doprowadzenie do osobistego spotkania z Jezusem.

Stopień II, poprzez zgłębianie tajemnicy liturgii, prowadzi do doświadczenia wyjścia z niewoli grzechu. Po nim, w czasie formacji rocznej w parafii, następuje najważniejszy punkt, czyli odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. A później przewidziane jest wprowadzenie w życie Kościoła, które dokonuje się zasadniczo na III stopniu oazy wakacyjnej. Jej program jest poświęcony tajemnicy Kościoła i obecności Maryi w Kościele. Wtedy uczestnicy poznają nie tylko Ruch Światło–Życie, ale zgodnie z myślą ks. Blachnickiego, także inne ruchy i wspólnoty w Kościele, gdzie mogą znaleźć swoje miejsce, powołanie i gdzie powinni się zaangażować. Czyli pierwsze dwa lata formacji są po to, żeby czerpać z nich bardziej dla siebie, natomiast później chodzi raczej o aktywne włączenie się w życie Kościoła.

Założenie jest takie, że po rekolekcjach w czasie wakacji następuje ciąg dalszy, czyli…

Oaza to nie jest wydarzenie wakacyjne, które kończy się po 15 dniach, ale czas, który ma wprowadzić do dojrzałego przeżywania swojej wiary w Kościele. Dlatego niezbędna jest formacja w ciągu roku w parafii. Rekolekcje wakacyjne z jednej strony ją rozpoczynają, a z drugiej – podsumowują.

A jeśli ktoś nie ma w swojej parafii wspólnoty oazowej?

U nas w diecezji wspólnot jest na tyle dużo, że nie ma żadnego problemu, żeby znaleźć miejsce, gdzie można kontynuować formację. Wystarczy poprosić animatorów podczas rekolekcji, a pomogą znaleźć odpowiednią wspólnotę. Choć idealnym miejscem pozostaje własna parafia.

Rekolekcje oazowe są długie, trzeba na nie poświęcić 15 dni. Dlaczego aż tyle?

Forma 15-dniowa była wprowadzona przez ks. Franciszka Blachnickiego już w 1954 roku, choć pierwsze rekolekcje odbyły się trzy lata wcześniej. Jest ona oparta na Różańcu. To jest dość istotne na oazach dla młodszych uczestników, gdzie tajemnice różańcowe są wyraźnie zaznaczone w programie kolejnych dni (jeden dzień – jedna tajemnica). Natomiast na starszych stopniach formacji kolejne tajemnice różańca pomagają przeżywać treści danych rekolekcji w kontekście całego roku liturgicznego, wszystkich wydarzeń z życia Pana Jezusa – od poczęcia do chwały, która jest dla nas przygotowana w niebie, a którą jako pierwsza otrzymała Maryja.

Niektórzy wpadli w popłoch, gdy na stronie oazy w prima aprilis pojawiła się informacja, że od przyszłego roku rekolekcje będą trwały dwadzieścia dni, czyli tyle, ile jest tajemnic Różańca po zmianie, którą wprowadził Jan Paweł II.

Taki pomysł rzeczywiście się pojawiał, ale w aktualnych materiałach formacyjnych tajemnice światła, bo o te dodatkowe tajemnice chodzi, zostały włączone w obecny rytm formacyjny. Już teraz 15 dni to jest bardzo dużo – jedna czwarta wakacji szkolnych. Więc rozbudowanie rekolekcji o kolejne nie byłoby roztropne.

Dlaczego warto jechać na oazę?

Żeby poznać żywy Kościół. Zobaczyć, że jest tętniącym organizmem, który ma mi coś do zaoferowania i któremu ja też mogę coś dać z siebie i znaleźć swoje miejsce rozwoju, nie tylko duchowego. • klaudia.cwolek@gosc.pl

Oazy letnie

Ruch Światło–Życie diecezji gliwickiej organizuje rekolekcje:

  • Oaza Dzieci Bożych (szkoła podstawowa, klasy IV–VI) od 27 czerwca do 13 lipca – ODB, Śnieżnica
  • Oaza Nowej Drogi (gimnazjum) od 27 czerwca do 13 lipca – OND II st., Ochotnica-Ligasy
  • Oaza Nowego Życia (młodzież ponadgimnazjalna) od 15 do 31 lipca: ONŻ I st., Ochotnica-Ligasy; ONŻ II st., Babice i ONŻ III st., Przemyśl.

Zapisy do 21 maja przez stronę internetową gliwice.oaza.pl. Tam też podane są terminy oaz Domowego Kościoła dla rodzin.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama