Obrońcy życia apelują: Przyłącz się!

Do wsparcia Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej "Jeden z nas", która polega na zbieraniu podpisów dla zwiększenia ochrony życia ludzkiego w ramach prawa i polityki budżetowej Unii Europejskiej - zachęcają polscy obrońcy życia.

Wystosowali oni komunikat w trakcie pielgrzymki na Jasną Górę. Inicjatywę "Jeden z nas" można podpisać na stronie  www.jedenznas.eu

Celem inicjatywy jest wywarcie nacisku na Unię Europejską, aby ze swego budżetu nie finansowała aborcji oraz eksperymentów na ludzkich embrionach. Do 1 listopada ub.r. w całej Europie zbierane będą podpisy poparcia. Aby doszło do wysłuchania publicznego w Komisji Europejskiej trzeba ich zebrać milion, w co najmniej 7 krajach europejskich. Głosy poparcia można zgłaszać na www.jedenznas.eu

Publikujemy przesłany KAI komunikat:

My, uczestnicy XXXIII Pielgrzymki Obrońców Życia na Jasną Górę, zdając sobie sprawę z ogromu zagrożenia, jakie niesie z sobą coraz powszechniejsze łamanie prawa do życia i godności osoby ludzkiej, szczególnie w początkowej fazie jego istnienia, a także spustoszenie moralne, społeczne i ekonomiczne do jakiego prowadzi systematyczny atak na małżeństwo oraz promowanie wymierzonej w rodzinę ideologii gender, wzywamy wszystkich ludzi dobrej woli do zdecydowanego opowiedzenia się po stronie cywilizacji życia i miłości.

Z najwyższym niepokojem dostrzegamy coraz trudniejsze warunki życia rodzin w Polsce, które są skutkiem braku programu polityki rodzinnej i nikłego wsparcia rodzin przez państwo. Proponowanie i przyjmowanie z jednej strony rozwiązań niszczących rodziny (np. wymierzona w rodzinę Konwencja o przeciwdziałaniu przemocy, prace nad ustawą o związkach partnerskich), a z drugiej strony brak wsparcia dla rodzin wychowujących i utrzymujących dzieci, prowadzi do zapaści demograficznej, masowej emigracji młodych i nasilającego się kryzysu ekonomicznego.

Dostrzegamy, że szczególnie w ostatnich miesiącach nasiliła się walka różnych środowisk z małżeństwem, rodziną, z pozytywnymi wartościami moralnymi i Kościołem Katolickim. To, co kilka lat temu było niewyobrażalne, dzisiaj próbują realizować skrajnie lewicowe ośrodki i liberalne siły.

Ta dramatyczna sytuacja wymaga od wszystkich osób przywiązanych do trwałych wartości moralnych, porzucenia postawy obojętności i aktywnego opowiedzenia się po stronie dobra i prawdy. Niech każdy czyni to na swoją miarę, w swoim środowisku, z rozwagą, ale i odwagą.

Dzisiaj z Jasnej Góry wyzywamy wszystkich do obrony ludzkiego życia od jego poczęcia do naturalnej śmierci, do obrony życia zagrożonego przez środki poronne, aborcję, in vitro, eutanazję, także poprzez poparcie swoim podpisem Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej "Jeden z Nas" (www.jedenznas.eu); do ochrony małżeństwa opartego na trwałym związku kobiety i mężczyzny; do obrony Kościoła Katolickiego; do obrony wolności wypowiedzi.

W imieniu Pielgrzymów

Halina i Czesław Chytrowie

dr Paweł Wosicki

dr inż. Antoni Zięba

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama

Reklama