Kościół towarzyszy rodzinie też w kłopotach

O ścisłym powiązaniu obydwu synodów poświęconych rodzinie, strukturze "Instrumentum Laboris" – czyli dokumentu będącego podstawą obrad XIV Zgromadzania Ogólnego Synodu Biskupów oraz nowej metodzie jego prac mówił dziś w Watykanie kard. Lorenzo Baldisseri.

Sekretarz generalny Synodu Biskupów przypomniał, że gremium to będzie obradowało w dniach 4–25 października na temat „Powołania i misji rodziny w Kościele i świecie współczesnym”.

W Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej zaprezentowano „Instrumentum Laboris” październikowego synodu. Kardynał Baldisseri podkreślił wielkie zainteresowanie tematyką synodalną, o czym świadczy fakt, że do dnia dzisiejszego do Watykanu napłynęło 99 odpowiedzi ze strony uprawnionych organizmów kościelnych, a także 359 uwag przesłanych przez diecezje, parafie, stowarzyszenia kościelne, spontanicznie sformułowane grupy czy też poszczególnych wiernych. Napłynęły także materiały wypracowane przez wyższe uczelnie. Wskazał, że punktem wyjścia obecnego „Instrumentum Laboris” jest Relacja III Synodu Nadzwyczajnego, który obradował w październiku ubiegłego roku. Jest on podzielony na trzy części: wysłuchanie wyzwań stojących przed rodziną, rozeznanie powołania rodziny oraz misji rodziny w świecie współczesnym.

Wśród wyzwań dokument wymienia: ubóstwo i wykluczenie społeczne, osoby w podeszłym wieku, wdowieństwo, śmierć w rodzinie, niepełnosprawność, migracje, rola kobiet, uczuciowość i wychowanie seksualności, bioetyka.

W drugiej części, zatytułowanej „Rozeznawanie powołania rodzinnego” Relacja poprzedniego synodu została wzbogacona o tematy związane z małżeństwem naturalnym i pełnią sakramentalną, nierozerwalnością jako darem i zadaniem, życiem rodzinnym, zjednoczeniem i płodnością, wymiarem misyjnym, wiarą, modlitwą, katechezą, ścisłym związkiem między Kościołem a rodziną, młodzieżą i lękiem przed zawarciem małżeństwa, miłosierdziem.

W trzeciej części, poświęconej „misji rodziny dzisiaj”, znajduje się szeroko zakrojona refleksja na temat rodziny i ewangelizacji, mowa o rodzinie i duszpasterstwie, liturgii małżeństwa, odnowionym języku i otwartości misyjnej. Ponadto o Kościele towarzyszącym rodzinie, uproszczeniu procedur w sprawach małżeńskich, integracji wiernych w sytuacjach nieprawidłowych, ewentualnym wprowadzeniu procesu pokutnego, problemach duszpasterskich dotyczących małżeństw mieszanych wyznaniowo. Mowa też o kwestiach odpowiedzialnego poczęcia oraz spadku liczby ludności, adopcji i opieki zastępczej, poszanowania życia od poczęcia do naturalnej śmierci, wychowaniu przyszłych pokoleń. Istotne jest odniesienie do nędzy ekonomicznej wielu rodzin, zaangażowania społeczno-politycznego chrześcijan na rzecz rodziny, również w kontekście międzynarodowym. Postuluje się powiązanie Karty Praw Rodziny z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka.

Przedstawiając metodę pracy XIV Zgromadzania Ogólnego Synodu Biskupów kard. Baldisseri zaznaczył, że każdy z trzech tygodni obrad będzie poświęcony jednej z trzech części dokumentu roboczego, ściśle trzymając się porządku tematycznego. Pod koniec trzeciego tygodnia wypracowany zostanie dokument końcowy, który po zaaprobowaniu przez zgromadzanie zostanie przekazany ojcu świętemu. Więcej miejsca zajmą obrady w małych grupach.

Sekretarz generalny Synodu Biskupów zaznaczył, że poszczególni ojcowie będą mogli swobodnie komunikować się z mediami, a sposób przekazania treści pozostawiony zostanie ich odpowiedzialności.

Konferencję Episkopatu Polski na październikowym synodzie reprezentować będą arcybiskupi Stanisław Gądecki i Henryk Hoser oraz bp Jan Wątroba.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama