Czy chcieli odebrać dzieci?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie odpowiada Ordo Iuris w sprawie wielodzietnej rodziny.

Przypomnijmy, że 4 listopada 2015 roku Instytut Ordo Iuris poinformował, iż jego „prawnicy udaremnili bezprawną próbę rozbicia wielodzietnej rodziny w Tarnowie. Podstawą wszczęcia sądowego postępowania o odseparowanie sześciorga dzieci od rodziców był donos pracownika ośrodka pomocy społecznej, w którym znalazły się kłamstwa na temat sytuacji tej rodziny”.

Wszystko zaczęło się od prośby o jednorazowe wsparcie finansowe zakupu podręczników dla dzieci. Dotacja nie została przyznana, a w domu państwa Moniki i Czesława pojawiła się niezapowiedziana kontrola.

– „Przeprowadzająca kontrolę urzędniczka MOPS skierowała do Sądu Rejonowego w Tarnowie wniosek o wgląd w sytuację rodzinną Moniki, Czesława i szóstki ich dzieci. Argumentując, powołała się na opinie szkolnych wychowawców, którzy mieli twierdzić, że dzieci regularnie nie pojawiają się w szkole. W związku z tym, sąd wszczął postępowanie o ograniczenie władzy rodzicielskiej” – informują pracownicy Ordo Iuris.

Rodzina państwa Moniki i Czesława została objęta opieką prawną przez instytut. – „W toku postępowania sądowego okazało się, że pracownica MOPS nie kontaktowała się z wychowawcami dzieci, a ich rzekome opinie o sytuacji rodziny zmyśliła. Ponadto z zebranego przez naszych prawników materiału dowodowego wynikało, że dzieci nie mają żadnych problemów w szkole. Sąd przychylił się do argumentacji Ordo Iuris i stwierdził w uzasadnieniu postanowienia, że pracownica MOPS całkowicie bezzasadnie skierowała do sądu wniosek charakteryzujący rodzinę jako patologiczną” – czytamy w informacji instytutu.

Na prośbę „Gościa Tarnowskiego” do treści tekstu o wielodzietnej rodzinie z Tarnowa odniósł się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie. Poniżej publikujemy oświadczenie przesłane przez Ewę Siedlik, zastępcę dyrektora MOPS w Tarnowie.

„Po zapoznaniu się z przesłaną przez Państwa informacją zamieszczoną na stronach internetowych „Ordo Iuris”, oraz odnosząc się do  zapytania skierowanego do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie informuję, iż ze względu na obowiązujące przepisy prawa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie nie może udzielać informacji o prowadzonych postępowaniach oraz o osobach objętych wsparciem lub ubiegających się o wsparcie Ośrodka.

Odnosząc się zaś do informacji zamieszczonej przez Ordo Iuris podkreślenia wymaga, iż w jej treści przekazano informacje nie znajdujące potwierdzenia w stanie faktycznym, bowiem Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie nie podejmował żadnych działań mających na celu »odebranie dzieci«, co wszak jest podkreślone nie tylko w treści informacji, a przede wszystkim bardzo tendencyjnie w tytule. Zdaniem Ośrodka nie do zaakceptowania są bezzasadne twierdzenia o próbie rozbicia wielodzietnej rodziny. Godzi się dodać, iż nieprawdziwa jest także informacja jakoby »pracownica MOPS nie kontaktowała się z wychowawcami dzieci, a ich rzekome opinie o sytuacji rodziny zmyśliła«.

Biorąc pod uwagę nie znajdujące uzasadnienia w stanie faktycznym sprawy twierdzenia, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie rozważa podjęcie działań mających na celu sprostowanie tych informacji.

Jednocześnie zapewniam, iż wszelkie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie prowadzone były zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przy uwzględnieniu informacji środowiskowych, jak również przy zachowaniu wszelkich zasad, w tym także godności rodziny, jak również poszczególnych jej członków.”

Pełny tekst ze strony Ordo Iuris można przeczytać tutaj.

 

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama

Reklama